ข่าวสารกิจกรรม

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ตามที่ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ [...]

การเดินทางไปเยี่ยมชม กิจการงานในต่างจังหวัด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา ในต่างจังหวัด              - [...]

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน [...]

แถลงกิจกรรมมูลนิธิรัชกาลที่ ๔

แถลงกิจกรรมมูลนิธิฯ            ๑. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ [...]

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖            [...]
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์