ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน [...]

แถลงกิจกรรมมูลนิธิรัชกาลที่ ๔

แถลงกิจกรรมมูลนิธิฯ            ๑. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ [...]

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖            [...]
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์