การเดินทางไปเยี่ยมชม กิจการงานในต่างจังหวัด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา ในต่างจังหวัด

             – เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หินอ่อน ซึ่งประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหน้าโรงพยาบาล โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นอย่างดี

          – เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในอดีตเป็นพลับพลาที่ประทับขณะทอดพระเนตรการเกิดสุริยคุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ เข้าเยี่ยมชมอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยAdd Comment