สมเด็จพระวันรัต เปิดป้ายสำนักงานสาขามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม
เปิดป้ายสำนักงานสาขามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารศุภมิตร ภายในวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
Add Comment