บูชาเหรียญ “ดับทุกข์” วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

บูชาเหรียญ "ดับทุกข์"       ณ ช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [...]

Read more

กิจกรรมนำชม “มหามงกุฎนฤมิตรศิลป์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม” วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [...]

งานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันประสูติปีที่ ๙๕ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา [...]

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [...]
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์