การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕
ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

         มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร บางลภำภู กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานกรรมการ และมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นกรรมการ เลขานุการมูลนิธิ มีสำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่ ณ วัดบวรนิเวศ ศาลาฤษี และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ภายในวัดมกุฎกษัตริยาราม อาคารศุภมิตร

***************************

Add Comment