๗ กันยายน ๒๕๕๖ พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๗ กันยายน ๒๕๕๖

          สมาชิกราชสกุล สายรัชกาลที่ ๔ ร่วมบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พล.ร.อ.มจ. ปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล ร่วมกับสมาชิกสายรัชกาลที่ ๔ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ และคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมงานด้วย


Add Comment