จุลสารเล่มที่ ๑๕

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช มีพระอัครมเหสี คือ สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี   มีพระราชโอรสธิดา ๔ พระองค์ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัครมเหสี และเจ้าจอมมารดาหลายพระองค์ และหลายท่าน เช่น เจ้าจอมมารดาอ่วม มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ คือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

         เจ้าจอมมารดาอ่วมในรัชกาลที่ ๕ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๙ เป็นบุตรพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) เจ้าภาษีฝิ่น กับคุณหญิงปราง (สมบัติศิริ) พิศลยบุตร ฝ่ายบิดามีเชื้อสายจีนตระกูล “เล่า” บิดาของเจ้าจอมมารดาอ่วมเป็นผู้รับเหมาดำเนินการขุดคลองภาษีเจริญ คลองนี้ขุดจากบริเวณปลายคลองบางกอกใหญ่ ริมวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ไปจนถึงเมืองนครไชยศรี ปัจจุบันคืออำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คลองนี้ยาว ๖๒๐ เส้น กว้าง ๗ วา (๑๔ เมตร) ลึก ๕ ศอก (๒ เมตรกว่า) และเป็นเจ้าของกิจการเรือเมล์ลำแรกและลำเดียวที่เดินระหว่าง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ ภายหลังจากการมีประสูติการพระราชโอรสไม่นานนัก เจ้าจอมมารดาอ่วมก็ล้มป่วยลง ไม่สามารถถวายการปรนนิบัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิอาจถวายการเลี้ยงดูพระโอรสได้ จึงกราบถวายบังคมทูลลาออกมารักษาตัวที่บ้านพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ผู้เป็นบิดา เจ้าจอมมารดาอ่วม ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๔

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๑๕ <<<<<

Add Comment