พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖

           ด้วยในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมาชิกราชสกุลจำนวน ๕๓ มหาสาขา (๒๘๓ คน) ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการถวายพานพุ่ม ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ฯ โดยมีพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็นองค์ประธาน และมีสมาชิกราชสกุลร่วมพิธีฯ

Add Comment