เช่าบูชา พระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         [...]

Read more

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๒๑๒ ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [...]