วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๕๑ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๕๑ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปีเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

Add Comment