มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๒๐๙ ปี

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๒๐๙ ปี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดยมีสมาชิกราชสกุลหลายมหาสาขา มาร่วมพิธีพร้อมกัน 
ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

***********************************


***************************************

Add Comment