เช่าบูชา พระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระบรมรูปหล่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๒๐๐ ปี  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถือพระแสงหัตถ์นารายณ์ (ขนาดความสูง ๔๐ ซม.)ลักษณะเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ที่หน้าพระราชวัง สราญรมย์ โดยตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-: การสั่งบูชา :-

         บูชาพระบรมรูปหล่อในราคาองค์ละ    11,999   บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 050-70058435-7

ธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี “โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๔”
และ
กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงินทางโทรสารหมายเลข : 02-280-1375
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่

นายเมธิฐ คงอินทร์
มือถือ : 084-468-7999
*** ท่านสามารถ Download ใบสั่งบูชาพระบรมรูป รัชกาลที่ ๔
ได้ที่นี่ครับ Files PDF หรือ Files Word ***

*********************************

Add Comment