ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. [...]

เช่าบูชาเหรียญ “ดับทุกข์” เนื้อทองคำ ลงยา 2 หน้า

เหรียญเนื้อทองคำ ลงยา 2 หน้า น้ำหนักทอง ประมาณ 1.50 บาท [...]

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ “ดับทุกข์” วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พลเรือเอก [...]