การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐

           มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๑ วัดบวรนิเวศวิหารบางลำภู กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานและ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นรองประธาน รวมทั้ง อาจารย์ สนธิ เตชานันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


****************************

Add Comment