การประชุมสามัญประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 เวลา 13:30 ณ ห้องประชุมกรรมการวัด อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบางลำพู เขตพระนคร ซึ่งก่อนการเปิดประชุม ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานมูลนิธิฯ ได้มอบภาพถ่ายพระพุทธชินสีห์ และพระสุวรรณเขตภายในพระอุโบสถ ให้แก่พลโท หม่อมหลวงกุลชาติ ดิศกุล เพื่อเป็นของขวัญในการที่ได้เลื่อนยศเป็นพลเอก หม่อมหลวงกุลชาติ ดิศกุล

Add Comment