พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยเมื่อวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมาชิกราชสกุลจำนวน ๘๓ มหาสาขา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการถวายพานพุ่ม ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ฯ โดยมีพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นองค์ประธาน และมีสมาชิกราชสกุลร่วมพิธีฯ

DSC_4355

DSC_4357

DSC_4598

DSC_4729

DSC_4735

DSC_4848

DSC_4862

DSC_4868

DSC_5008

DSC_5222

**************************

Add Comment