พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

IMG_4984

IMG_4983

IMG_4990

IMG_4993

IMG_4997

IMG_4998

**************************

Add Comment