พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางศิลาฤกษ์
************************
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีเททองหล่อ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ บริเวณมณฑลพิธี
ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น.
**************************
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์
ประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเป็นประธานAdd Comment