สะพาน “นพวงศ์” ข้ามคลองผดุงกรุงเกษมตรงโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีประวัติอย่างไร

จาก “จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
จุลศักราช ๑๒๕๗ – ๑๒๖๐ (ร.ศ. ๑๑๔ – ๑๑๗)

 

Add Comment