ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยการจัดสร้างไปรษณียากรชุดบุคคลสำคัญ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์) เพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรพระองค์แรก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ประสานงานกับกรมศิลปากร โดยเชิญพระฉายาลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ ในฉลองพระองค์ทรงเครื่องเต็มยศนายพันโทนายทหารพิเศษแห่งกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบภาพอาคารกระทรวงมุรธาธร ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นแบบตราไปรษณียากร ซึ่งกำหนดถ้อยคำบรรยายไทย “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์” ภาษาอังกฤษ “H.R.H PRINCE NARES VARARIDDHI” โดยกรมศิลปากรได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของแบบและถ้อยคำบรรยายในแบบตราไปรษณียากรเรียบร้อยแล้ว

 


STAMP แบบ BLOCK ๔ ดวง ราคา ๑๒ บาท แต่จำหน่าย ในราคา ๒๐ บาท
(ส่วนเกินจากราคาขาย นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิรัชกาลที่ ๔)

****************************************************************************

STAMP แบบ BLOCK ๒๐ ดวง ราคา ๖๐ บาท

****************************************************************************


ซองแรกจำหน่าย ราคาซอง ๑๐ บาท

****************************************************************************

STAMP ทั้งสามแบบ มีจำหน่ายที่
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานสาขา ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม ๓๓๓ อาคารศุภมิตร ถ.กรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๔, โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๕

**********************************
 ภาพบรรยากาศ
งานวันแรกจำหน่าย ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๙ ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Add Comment