จุลสาร ฉบับปฐมฤกษ์

จุลสาร ฉบับปฐมฤกษ์

     สมเด็จเจ้าพระยามหาษัตริย์ศึก ได้รับเชิญจากบรรดาเสนาพฤฒามาตย์ราษฎรทั้งหลายทั้งปวง ให้เสด็จเถลิงราชสมบัติครอบครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ซึ่งเป็นวันที่ยกทัพกลับจากการราชสงครามในประเทศเขมรถึงพระนครธนบุรี

     โดมทิศเหนือพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เขียนบนปูนเปียก (Fresco) โดยนาย ซี รีโกลี และศาสตราจารย์แกลิเลโอ กินี

**************************

>>>>> อ่าน จุลสารฉบับเต็ม <<<<<

Add Comment