จุลสารเล่มที่ ๒

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินที่ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง อันเป็นปรากฎการณ์ที่ทรงคำนวณทำนายไว้ก่อนล่วงหน้า ๒ ปี

**************************

>>>>> อ่าน จุลสาร ฉบับที่ ๒<<<<<

Add Comment