ติดต่อมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ตั้ง :

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
333 อาคารศุภมิตร ภายในวัดมกุฎกษัตริยาราม ถนนกรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200

วันและเวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์  :  8.30 – 16.00 น.
Tel : 02-280-1374
Fax : 02-280-1375

วันหยุด : 

วันเสาร์ – วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Add Comment