การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

      มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานและ อาจารย์ สนธิ เตชานันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ รวมทั้งกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

****************************

Add Comment