มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดยมีสมาชิกราชสกุลหลายมหาสาขา มาร่วมพิธีพร้อมกัน 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

***********************************

***************************************

Add Comment