สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปี
เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร


เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ช่วงเช้าของวันเดียวกัน พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ
และสมาชิกราชสกุลสายรัชกาลที่ ๔ ร่วมวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๔
พร้อม ถวายภัตตาหารเพลและพิธีบำเพ็ญพระกุศล
ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

********************************
********************************

 

Add Comment