พิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม โดยสมาชิกราชสกุลสายรัชกาลที่ ๔ เข้าร่วมพิธี

เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

เวลา ๑๑.๓๐ น. สดับปกรณ์ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม

Add Comment