วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๕๒ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๕๒ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปีเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

Add Comment