ของที่ระลึกมุลนิธิฯ

ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

ดวงตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ [...]