มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
ในวันพูธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

 ********************************************************

Add Comment