พระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

web

        พระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่ สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี

***********************************

14680882_1193979097339761_4413411565522766408_o

สำนักพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึง ๑๒ นาฬิกา

***********************************

15_10_2559

ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำการไว้อาลัย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งจากราชสำนักว่า ตามราชประเพณีแล้ว ในกรณีนี้ไม่ที่จะควรมีคำลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอแจ้งแก้ไขถ้อยคำถวายความอาลัยที่สมควรใช้ ดังต่อไปนี้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิใด ข้าพระพุทธเจ้า …………………”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

***********************************

Add Comment