เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และสมาชิกราชสกุล สายรัชกาลที่ ๔ ร่วมวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปี

เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
การนี้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ประธานกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ พระราชวังสราญรมย์

*************************************

001_01-10-2559002_01-10-2559003_01-10-2559004_01-10-2559005_01-10-2559006_01-10-2559007_01-10-2559008_01-10-2559009_01-10-2559010_01-10-2559011_01-10-2559012_01-10-2559013_01-10-2559014_01-10-2559015_01-10-2559016_01-10-2559

*************************************

Add Comment