มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดยมีสมาชิกราชสกุลหลายมหาสาขา มาร่วมพิธีพร้อมกัน
ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

***********************************

IMG_5611 IMG_5663 IMG_5681 IMG_5684 IMG_5694 IMG_5706 IMG_5716 IMG_5729 IMG_5731 IMG_5734 IMG_5742 IMG_5751 IMG_5755 IMG_5757 IMG_5760 IMG_5763 IMG_5791

***************************************

Add Comment