การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘
ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

         มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานกรรมการ และมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นกรรมการและ เลขานุการมูลนิธิ

**********************************

Add Comment