มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดยมีสมาชิกราชสกุลหลายมหาสาขา มาร่วมพิธีพร้อมกัน
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

**************************

Add Comment