วันเชิญพระบรมรูปจากโรงหล่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๔ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เชิญพระบรมรูปจากโรงหล่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา
มาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๔

พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

***************************************


Add Comment