พิธีอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ขึ้นประดิษฐานแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขึ้นประดิษฐานแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

        ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่วันพระราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

***************************

Add Comment