๑ ตุลาคม ของทุกปี กรรมการรวมทั้งสมาชิกสายราชสกุล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรัชกาลที่ ๔ ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่่ ๔

ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช ๒๕๕๘

        วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปี เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

***************************

Add Comment