บูชาเหรียญ “ดับทุกข์” วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

บูชาเหรียญ “ดับทุกข์”

webเช่าเหรียญดับทุกช์

            เหรียญดับทุกข์เป็นเหรียญที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นในมงคลวโรกาสที่บรรจบกัน ๓ ประการ คือ

         – ประการที่ ๑ ครบ ๑๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฎิสังขรณ์ พระเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปฐมเจดีย์ คือพระเจดีย์องค์แรกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงแบ่งให้พระโสณะและพระอุตตระอัญเชิญมายังสุวรรณภูมิ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๘ พระปฐมเจดีย์เป็นพระมหาเจดียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มีปาฎิหาริย์เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

         – ประการที่ ๒ ครบ ๑๕๐ ปี ที่ได้พบจารึก”พระคาถา เย ธมฺมา” ในบริเวณพระปฐมเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอ่านและทรงแปลพระคาถานี้ออกได้ความว่า เป็นพระปฎิจจสมุปบาท ย่อหน้าหนึ่ง เป็นพระอริยสัจ ๔ ย่อหน้าหนึ่ง ในปัจจุบันนับถือกันว่า “พระคาถา เย ธมฺมา” เป็นพระคาถาหัวใจพระศาสนา ทั้ง”พระคาถา เย ธมฺมา” นี้ได้สาปสูญมากว่า ๒,๐๐๐ ปี

         – ประการที่ ๓ ครบ ๑๕๐ ปี ที่หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ได้ค้นพบ พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดีปางปฐมเทศนา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานพระอุโบสถที่เก่าที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี

         ด้วยมงคลวโรกาสครั้งนี้ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำริสร้างเหรียญดับทุกข์ โดยอนุรักษ์ตามรูปแบบเหรียญพระปฐมเจดียืรุ่นแรก ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นเหรียญเสมา ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปองค์พระปฐมเจดีย์ มีคำว่า “ดับทุกข์” อยู่ด้านบน ด้านหลังของเหรียญเป็นองค์พระพุทธรูปทวารวดี ด้านบนเป็นพระคาถาหัวใจอริยสัจ คือ “ทุ สะ นิ มะ”

*************************

ราคาและเหรียญที่มีจำหน่าย

IMG_20160801_082443

เหรียญเนื้อเงินลงยา 2 หน้า จำหน่ายราคา 4,000 บาท

************************************************************************

IMG_20160801_082602

เหรียญเนื้อเงิน จำหน่ายราคา 3,500 บาท

************************************************************************

IMG_20160801_082619

เหรียญเนื้อนวะโลหะ จำหน่ายราคา 2,000 บาท

************************************************************************

IMG_20160801_084428

เหรียญเนื้อทองแดงลงยา 2 หน้า   จำหน่ายราคา   500   บาท

************************************************************************

13769580_1106544786069695_3779015157377576691_n

เหรียญเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง   จำหน่ายราคา   400   บาท

************************************************************************

IMG_20160801_084513

เหรียญเนื้อทองแดงรมดำ   จำหน่ายราคา   300   บาท

************************************************************************

สั่งซื้อทางไปรษณีย์

โอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศน์ + พร้อมค่าจัดส่ง 100 บาท
ชื่อบัญชี : มูลนิธิรัชกาลที่ 4 เพื่อเหรียญดับทุกข์
เลขที่บัญชี : 020-276969-6

Fax เอกสารการโอนเงินมาที่
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบอร์โทรสาร 02-280-1375

– จัดส่งให้ภายใน 1 อาทิตย์

หากท่านโอนเงินทาง Net Banking ท่านสามารถส่ง Email มาได้ที่
webmaster@rama4foundation.org
โทรแจ้งการโอนได้ที่หมายเลข : 02-280-1374

Add Comment