ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ


// อ่านฉบับเต็ม //
 ” จาก พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ดวงหน้าในอดีต พิมพ์ครั้งที่ ๘ ”

Add Comment