เข็มกลัด และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำเข็มกลัดและเหรียญ
มอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคสมทบทุน มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ

ราคา 500 บาท

สนใจซื้อได้ที่
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

333 อาคารศุภมิตร ภายในวัดมกุฏกษัตริยาราม
ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์ : 02-280-1374

โอนเงินที่เคาเตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ : 020-272542-2
Fax หลักฐานการโอนเงินพร้อม
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก
มาที่เบอร์ : 02-280-1375

หากต้องการสั่งซื้อ Online ให้โอนเงินผ่านทาง E-Banking
ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้
ทาง  “กล่องข้อความ (Messenger)”
ทาง Facebook ของทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ

รวมค่าจัดส่ง 70 บาท (จำนวนไม่เกิน 5 ชุด)

***  พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ที่สะดวกติดต่อแก่มูลนิธิฯ มาด้วยครับ ***

*** หากต้องการสั่งร่วมกับเข็มกลัด ราคา 500 บาท เมื่อรวมจำนวนเข็มกลัด
แล้วไม่เกิน 5 ชุด / การจัดส่ง ก็จะใช้ค่าจัดส่งที่ราคา 70 บาท ครับ ***
 

Add Comment